قوانین ژستو

ژستو یک پلتفرم جهت تسهیل ارتباط بین آتلیه (عکاس) و مشتریانشان می باشد و هرگونه سواستفاده از بستر فراهم شده در جهت دیگر منجر به مسدود شدن حساب مربوطه خواهد شد.

ژستو از عکس های آپلود شده توسط شما میزبانی و حفاظت می کند و آنها را فقط به افرادی که آتلیه (عکاس) تعیین می کند نمایش می دهد اما مسئولیت محتوای آپلود شده و تعیین دسترسی افراد برعهده آتلیه (عکاس) می باشد لذا آتلیه (عکاس) باید در محتوایی که آپلود می کند و لیست افرادی که به آنها دسترسی می دهد دقت داشته باشد.

به هر آتلیه (عکاس) در ابتدای شروع فعالیت پکیج میزبانی رایگان با تعداد عکس مشخص تعلق می گیرد تا امکانات ژستو را بررسی نماید و در صورت تمایل پکیج میزبانی مورد نظرش را خریداری نماید. هر آتلیه (عکاس) فقط می تواند یک حساب ژستو داشته باشد و ایجاد حساب های متعدد جهت استفاده از پکیج های رایگان خلاف قوانین ژستو می باشد.

پس از اتمام پکیج ، میزبانی از فایل های شما به مدت ۶ ماه ادامه خواهد یافت اما شما و مشتریانتان به عکس ها دسترسی نخواهید داشت ، این محدودیت بلافاصله بعد از خرید مجدد پکیج برداشته می شود.

آتلیه (عکاس) باید قبل از آپلود عکس های مشتری در ژستو ، از رضایت مشتری جهت آپلود عکس هایش در ژستو مطمئن شود. همچنین بهتر است موضوع آپلود شدن عکس های مشتری در ژستو ، در قرارداد آتلیه (عکاس) با مشتری نوشته شود.