اطلاعیه تغییر شرایط پکیج ها

از اردیبهشت ۱۴۰۱ شرایط پکیج رایگان ژستو که جهت تست امکانات ژستو طراحی شده است تغییر خواهد کرد.

به کاربرانی که در حال حاضر از پکیج رایگان استفاده می کنند توصیه می شود تا قبل از اردیبهشت ۱۴۰۱ امکانات ژستو را تست بفرمایند و پکیج مورد نظرشان را تهیه کنند زیرا پس از اعمال این تغییرات ، قیمت پکیج های ژستو افزایش خواهد یافت.

همچنین اگر در حال حاضر پکیج فعال دارید باز هم می توانید پکیج های خود را تمدید کنید یا ارتقا دهید و از قیمت های فعلی پکیج ها استفاده کنید.